Badanie temperatury przy użyciu pirometru

Podczas pracy w warsztacie samochodowym często używamy pirometru. Urządzenie to pozwala na bezdotykowy pomiar temperatury. Szczególnie sprawdza się podczas badania temperatury silnie rozgrzanych powierzchni w trudno dostępnych miejscach.